Digital Kidz Foundation

About This Project

Заснехме това видео в подкрепа на Ивелина Атанасова от „DigitalKidz“, чиято мисия е да осигури  свободен достъп на всички деца у нас до модерните методи на съвременното образование по света.

DigitalKidZ иска да дари на 1000 училища в България микропроцесорни платки, които да осигурят по-бързата адаптация на децата към нуждите на съвременното образование. С тях учениците ще прилагат на практика усвоените теоритични знания в клас. Ще учат преживявайки, ще програмират демонстрационни проекти от реална среда, за да затвърждават и обогатяват знанията си по математика, приложна наука, чужди езици, изкуство и програмиране. Всичко това по начин, който вълнува съвременното дете и тинейджър.

DigitalKidZ работи за промени в образователната система у нас, за да може да върне децата на България в класните стаи с интересни, достъпни и забавни методи на преподаване.