Archive

Ваня Тодорова създава конна база "Ахил", за да помага на деца с аутизъм, двигателни проблеми, хиперактивност.Причината за това й желание е в натрупания опит и знания за влиянието на конете върху деца с подобни проблеми.  Днес пет години по-късно през базата преминават както деца, страдащи...