Archive

Ваня Тодорова създава конна база "Ахил", водена от знанията си за влиянието на конете върху психическото и физическо здраве на хората. Днес, пет години по-късно, конната база работи предимно с деца, а терапията с коне помага при аутизъм, двигателни проблеми, хиперактивност. ...